Slovensko English Srpski Hrvatski   Пребарај Содржина Насловна
Деловни подрачја
Финансиски институции
Телекомуникации и логистика
Бизнис
Јавна администрација
Здравство
 

СРЦ системска интеграција д.о.о.е.л. Скопје 
Партениј Зографски 83/1-3
1000 Скопје
Македонија
Телефон   389 2 3113 844
Факс   389 2 3112 844
Контакт

Јавна администрација
Главни предизвици кои се појавуваат пред јавната администрација денес се реформите и јавниот пристап на сите корисници на услугите кои ги дава јавната администрација. Со воведување на модерни IT решенија, повеќе слојниот пристап до информациите станува стварност како за државните службеници така и за добавувачите на услуги и добра а исто така и зајавноста.

В�� соработка со државната администрација, SRC има развиено бројни решенија кои ја зголемуваат ефикасноста и едноставност во работата на јавната администрација.

Некои од тие решенија се стандардна референца на светско ниво, со што  SRC се препознава како експерт во процесите за работење на јавната администрација и како признат креатор на интегрирани решенија во таа област.
Print